10 ýyldan gowrak dizaýn we önümçilik we söwda hyzmatlaryny hödürleýär
Hangzhou Beihao Toy Co, Ltd. Hytaýyň Hangzhou şäherinde ýerleşýär, magnit oýnawaç we beýleki bilim oýnawaçlaryny dizaýn, satmak we öndürmek bilen meşgullanýan öndüriji. Bizde hünärmen R&R topary, gowy enjamlaşdyrylan önümçilik ussahanasy we gowy hyzmat satuw topary bar. Daşky gurşawy goramak materiallary bilen oýunjaklarymyz ýokary hilli we oýnamak ukybyna eýe, EN71, CE, ASTMF963, CPC, CPSC, CCC şahadatnamalary berildi. “Magnescape” we “Wellbbplay” atly iki markamyz bar we 40-dan gowrak ýurda eksport edildi, müşderilerimiz ABŞ, Germaniýa, Kanada, Ispaniýa, Angliýa, Hindistan, Fransiýa, Şweýsariýa, Braziliýa, Argentina, Türkiýe, SINGAPORE . kämillik ". Her önümi seresaplylyk bilen ýasaň, her Müşderä tüýs ýürekden çemeleşiň
Koprak oka
hemmesini gormek
  • 10
    Gurluşyk oýunlary çagalaryň öz gyzyklanmalaryna laýyklykda materiallary (gurluşyk bloklary, Legos) gurýandygyny we durmuşda zatlary görkezmelidigini aňladýar. Gurluşyk oýnunyň hakyky manysynda
    Koprak oka
  • 10
    çagalaryň döredijiligini we pikirleniş giňeltmek ukybyny ösdürmek üçin “magnit film”
    Koprak oka